Noodzaak of luxe: cultuureducatie inzetten in jeugdzorg

8 september 2017

Dat kunst de wereld niet zal redden, daar zijn we intussen achter gekomen. Maar ze vermag wel aanzetten tot dialoog en reflectie. Ook het bredere veld cultuureducatie heeft die prikkelende eigenschap. We willen op het netwerkmoment van Vitamine C inzetten op de meerwaarde van cultuureducatie binnen de jeugdzorg aan de hand van enkele inspirerende cases.

  • Wim Embrechts (ART2WORK) is gastheer en introduceert ons vanuit zijn ervaring met het empoweren van kwetsbare jongeren via tewerkstellingsprojecten.
  • Niels Goovaerts en Maarten Luyten (Artforum vzw) delen hun inzichten vanuit het project TRES, waar jongeren uit de bijzondere jeugdzorg één-op-één met een kunstenaar een traject aangingen.
  • Daan Verzele (Cachet vzw) vertelt hoe Cachet als organisatie voor en door jongeren met jeugdhulpervaring op zoek gaat naar cultuureducatieve methodes om jongeren hun zeg te laten doen.

Samen met jou gaan we op zoek naar de successen en valkuilen die cultuureducatie biedt bij het werken met jongeren in moeilijke situaties.

Vitamine C nodigt je uit om op dinsdag 26 september je ervaringen te komen delen en inspiratie van collega’s te krijgen tijdens een reflectiemoment dat over de muurtjes wilt kijken.


Meer info & inschrijven kan via de website van Vitamine C.

Meer recent nieuws