Duurzaamheid

Steeds sterker groeit het besef: we hebben maar één planeet! Vanuit de kunst wordt al langer veel aandacht besteed aan dit thema. Kunstenaars gaan aan de slag met recuperatiemateriaal en nemen een voortrekkersrol in de sensibilisering. Kan kunst de planeet redden? Stof voor een boeiende activiteit!

  • Ecologie
  • Recyclage en werken ecuperatiematerialen
  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie
  • ...

Volgens Artforum is duurzame kunst een stap in de goede richting. In sommige workshops kunnen juwelen of tassen gemaakt worden, maar we gaan ook aan de slag met ‘instrumenten’ van herbruikbaar materiaal. Op die manier hopen we deelnemers duidelijk te maken dat het weggooien van materiaal écht doodzonde is, en dat bijna alles een tweede leven kan krijgen.