Geschiedenis

Alles van nu is in het verleden op een bepaalde manier ontstaan. Je kan het hoe en waarom van alles pas begrijpen en vatten als je de voorgeschiedenis ervan kent. Zo gaat het met alles om ons heen.

De huidige geneeskunde had nooit zover gestaan als nu, mochten Vesalius en zijn tijdgenoten nooit de basis van de anatomie gelegd hebben.

De bouwkunst van de Romeinen leeft nu nog steeds op een bepaalde manier voort in onze huidige architectuur.

De westerse wereld had er heel anders uitgezien, wanneer we in 1918 nooit bevrijd werden.

Heel wat historische maatschappelijke thema’s duiken op in de kunst. Kunst laat ons toe om op een creatieve manier met deze thema’s om te gaan, en ze te integreren in ons dagelijkse leven.