Welbevinden

Leerlingen moeten zich goed, veilig en welkom voelen op school. Dat vindt iedereen. Toch blijft pesten een groot probleem in heel wat scholen in Vlaanderen. Daar wil het initiatief ’t Zal WELzijn iets aan doen.

Vanuit het voorlezen of samen lezen van een sterk verhaal brengen de 56 deelnemende scholen via een creatief project in kaart hoe de sfeer is op hun school. Elke school werkt samen met een cultuureducatieve organisatie die hen begeleidt en ondersteunt.

Artforum stuurt in het kader van 't Zal WELzijn Siska Goeminne, Jan de Kinder en Sandrine Lambert op pad naar 7 scholen in Vlaams Brabant. Via een creatief project bekijken ze samen hoe het gesteld is met het welbevinden in de school. Doorheen het traject komen ze tot een creatie die symbool staat voor het welbevinden op hun school.

Door deze samenwerking worden scholen gestimuleerd om te werken aan een veilig klimaat. Tijdens de Vlaamse week tegen pesten 2017 (17-24 februari 2017) stelt elke school haar creatie voor aan het grote publiek.

't Zal WELzijn is een initiatief van het Overlegplatform Welbevinden van de Vlaamse Onderwijsadviesraad, CANON Cultuurcel en Iedereen Leest om scholen en de samenleving te sensibiliseren en bewust te maken met betrekking tot de pestproblematiek.