Algemene voorwaarden

​Algemene voorwaarden

VERWERKING VAN DE INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen worden chronologisch verwerkt en de deelnemers die het voorbije jaar deelnamen, hebben voorrang. Als een project volzet is, brengen we je op de hoogte en kom je op de wachtlijst terecht. We brengen je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

PRIJZEN EN KORTINGEN
De prijs verschilt van project tot project.

Korting bij Artforum PODIUM en Artforum ATELIER
Als verschillende leden van eenzelfde gezin willen deelnemen, betaalt het eerste kind het volledige inschrijvingsgeld, vanaf het tweede kind wordt € 10 korting toegekend. Deze korting van € 10 geldt ook voor één persoon die verschillende jaarcursussen wil volgen.

Korting bij Artforum MIXT kunst
Als verschillende leden van eenzelfde gezin zich voor alle zaterdagen inschrijven, betaalt het eerste kind het volledige inschrijvingsgeld, vanaf het tweede kind wordt € 5 korting toegekend. Indien je voor alle zaterdagen inschrijft, betaal je € 60 voor de hele reeks ipv € 8 per zaterdag.

BETALING
Indien je het voorbije jaar al deelnam aan een project en je opnieuw voor hetzelfde project wil inschrijven, schrijf je het bedrag over op het rekeningnummer van Artforum 001-0380142-75, met vermelding van je naam + de naam van het project. De betaling moet minstens een maand voor aanvang van het project gebeurd zijn. Indien dit niet het geval is, vervalt je inschrijving en gaat je plaats naar iemand op de wachtlijst.

Bij een nieuwe inschrijving, betaal je pas nadat je definitief bericht hebt gekregen dat je bent ingeschreven. Je schrijft dan het bedrag over op het rekeningnummer van Artforum 001-0380142-75, met vermelding van je naam + de naam van het project. Betalen kan tot één week na aanvang van het project.

ANNULATIE
Jij annuleert
Wil je je inschrijving annuleren, laat dit dan snel weten. Zo maak je iemand anders blij met de vrijgekomen plaats. Stop je tijdens het lesjaar, betaalt Artforum je inschrijvingsgeld niet terug.

Artforum annuleert
Artforum behoudt zichzelf het recht om een project te annuleren waneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig teruggestort. Wanneer een begeleider of docent door ziekte of overmacht onbeschikbaar is, zoekt Artforum naar een vervanger. Vinden we die niet, dan brengen we je hiervan op de hoogte. Wanneer een les in een jaarcursus hierdoor niet kan doorgaan, wordt de deelnemer hier niet voor vergoed, maar wordt er wel gezocht naar een vervangdatum.

VERZEKERING
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Artforum heeft een verzekering voor ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid’ tijdens het deelnemen aan het project én op weg van en naar het project. Wanneer de deelnemer per ongeluk een fout maakt en daarbij schade veroorzaakt aan iemand anders (lichamelijk of materieel), komt de verzekering van Artforum tussen.

Lichamelijke ongevallen
Daarnaast is de deelnemer ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen. De verzekering betaalt een vergoeding in geval van overlijden, blijvende ongeschiktheid of tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zorgt voor de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en van de aanverwante kosten, en betaalt de schade aan goederen terug.

Rechtsbijstand
Tenslotte waarborgt de verzekering de rechtsbijstand van de deelnemer. De verzekering betaalt de kosten die verbonden zijn aan het terugvorderen van de schade. De verzekering betaalt de strafrechtelijke verdediging.

PRIVACY
Gegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers én van de kinderen en jongeren die op de wachtlijst staan, neemt Artforum op in haar adressenbestand. Je gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van Artforum-nieuws. We geven je gegevens nooit door aan derden. Je hebt ten allen tijde het recht je gegevens op te vragen en te laten verbeteren of verwijderen.

Foto & video
Tijdens de activiteiten van Artforum worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt, die op onze website of in een gedrukte publicatie kunnen verschijnen. Door het aanvaarden van deze inschrijvingsvoorwaarden stem je hiermee in. Wil je toch dat we een foto van jou niet gebruiken, laat dit dan gerust weten.