Missie en visie

Artforum en Urban Woorden vormen een kunsteducatief netwerk. Met Artforum nemen kinderen en jongeren ruimte in om ongehoorde verhalen te creëren, om die verhalen zichtbaar te maken en om zich met deze verhalen een plaats toe te eigenen in de samenleving. We doen dat door een wisselwerking te organiseren tussen jonge mensen, kunstenaars en de samenleving. Sinds januari 2018 is Urban Woorden een zelfstandig project bij Artforum.

Artforum en Urban Woorden werken over heel Vlaanderen en bereiken jaarlijks meer dan 20.000 kinderen en jongeren. We werken samen met een 50-tal kunstenaars en hebben een team van 10 vaste medewerkers.

We wonen in OPEK aan de Leuvense Vaartkom en timmeren samen met de andere huisgenoten aan een uniek cultuurhuis in Leuven.

Missie

Artforum is een kunsteducatief netwerk. Met Artforum nemen kinderen en jongeren ruimte in om nieuwe verhalen te creëren, om die verhalen zichtbaar te maken en om zich met deze verhalen een plaats toe te eigenen in de samenleving. We doen dat door een wisselwerking te organiseren tussen jonge mensen, kunstenaars en de samenleving. Op die manier stimuleren we een voortdurende zoektocht die verder gaat dan het meest voor de hand liggende, waarbij expressie en verbeeldingskracht centraal staan.

Visie

In Artforum komen kinderen en jongeren op verhaal. Hun verhaal. Hun identiteit die volop aan het evolueren is. Artforum werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren onze samenleving nu mee vormgeven. Alle kinderen en jongeren. En dat hun creatieve kracht recht heeft op ruimte en impulsen. Omdat hun eigenzinnigheid, verwondering over de werkelijkheid, anders kijken, weerstand, twijfels en vragen… levensbelangrijk zijn. Voor henzelf, voor ons en voor de wereld.

Door kunst zet Artforum die overtuiging om in de praktijk. Door kunst te maken en te delen confronteren kinderen en jongeren zichzelf met de wereld. Zij gaan in dat proces authentiek op zoek, geven (nieuwe) betekenissen, doorbreken vertrouwde kaders, spreken over de wereld en hoe zij die wereld en zichzelf zien. In al zijn complexiteit, ruwheid en schoonheid.

In Artforum wisselwerken kinderen en jongeren met kunstenaars om zo het creatieproces op gang te brengen, te verdiepen, te laten evolueren, uit te dagen, spannend te maken, weer op te starten, ... Vertrek- en eindpunt blijven de kinderen en jongeren, en wat zij met hun kunst vertellen, in al hun veelzijdigheid. Ook als het botst en schuurt.

De expertise om haar missie en visie waar te maken zit niet bij Artforum alleen. Daarom gelooft Artforum in intense vormen van samenwerking, binnen en buiten de cultuursector. Artforum wil een kruispunt zijn van relaties, kennis, modellen en ervaringen. Om meer kinderen en jongeren op meer verhaal te laten komen. En zo henzelf en de samenleving rijker te maken.