Missie en visie

Artforum en Urban Woorden vormen een kunsteducatief netwerk. Met Artforum nemen kinderen en jongeren ruimte in om ongehoorde verhalen te creëren, om die verhalen zichtbaar te maken en om zich met deze verhalen een plaats toe te eigenen in de samenleving. We doen dat door een wisselwerking te organiseren tussen jonge mensen, kunstenaars en de samenleving. Sinds januari 2018 is Urban Woorden een zelfstandig project bij Artforum.

Artforum en Urban Woorden werken over heel Vlaanderen en bereiken jaarlijks meer dan 20.000 kinderen en jongeren. We werken samen met een 50-tal kunstenaars en hebben een team van 10 vaste medewerkers.

We wonen in OPEK aan de Leuvense Vaartkom en timmeren samen met de andere huisgenoten aan een uniek cultuurhuis in Leuven.