Geschiedenis

In grote lijnen is de geschiedenis van vzw Artforum samen te vatten als de volgende evolutie:
van een brede waaier aan projecten ontwikkeld door vrijwilligers tot een organische werking gebaseerd op interactie tussen jonge deelnemers, vrijwilligers en professionelen. Artforum is een voorbeeld van een jonge, maar snel groeiende organisatie.

Artforum is ontstaan in 1995 uit VVDM, de Vlaamse vereniging voor dienstplichtige militairen. Toen de dienstplicht werd afgeschaft, ontstond VVDM-DAK (Dienst Actieve Kunstenaars), een educatieve dienst die een forum gaf aan jonge kunstenaars en geïnteresseerde jongeren die zich artistiek wilden ontplooien. De definitieve naamsverandering van VVDM-DAK naar Artforum werd in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 1995 gepubliceerd.

In 1996 vond een bestaand theater- en dansproject voor jongeren (fABULEUS) onderdak bij Artforum en voegde zo een echte jongerenwerking toe aan de organisatie. In 1997 resulteerde dit in een internationaal theaterfestival voor jongeren en daarna in een geleidelijk groeiende productiestructuur.

In 1998 raakte de werking van Artforum stilaan meer gestructureerd en werd ze opgesplitst in 4 duidelijke luiken: vorming (Artuur), literatuur (Zulma), theater & dans (fABULEUS) en beeldende kunst (Exit). Elk luik had zijn eigen artistieke leiding, nog steeds hoofdzakelijk bestaand uit vrijwilligers. In oktober 1999 verhuisde Artforum naar een nieuwe locatie aan de Leuvense Vaartkom. Dit had positieve gevolgen voor de werkingsmogelijkheden in en vanuit Leuven want fABULEUS kreeg meer productiemogelijkheden. Bovendien werd een nieuw cursusproject geboren: Art/toi. Ondertussen werd het Artuuraanbod steeds groter, gevarieerder en professioneler. Samen met de werking groeide ook het personeelsbestand aan. Daar waar tot in 1999 de organisatie grotendeels steunde op één gedetacheerde en één betaald personeelslid, kwam er vanaf 2000, dankzij subsidies maar vooral dankzij heel wat eigen inkomsten, geleidelijk aan personeelsuitbreiding naar 4 personeelsleden.

In dezelfde periode ontstond ook de ruimte en het juiste klimaat voor allerlei structurele samen-werkingsverbanden met complementaire partners, eerst op lokaal vlak, geleidelijk ook op landelijk vlak. Vaak gaat het hier om laagdrempelige participatieprojecten zoals KinderHoogDagen, Licht Gekanteld, Letterfretterdag.

Sinds 2004 is ook hard aan de administratieve en zakelijke onderbouw gewerkt zodat die de expansieve werking voldoende kan dragen. Het personeelsbestand breidde zich uit tot 7 vaste medewerkers. Dit werd mede mogelijk dankzij de substantiële subsidieverhoging voor de periode 2004-2006. Toch waren de verhoogde middelen niet voldoende om een duur en arbeidsintensief project als fABULEUS volwaardig te laten ontbolsteren. Daarom zijn we vanaf 2003 op zoek gegaan naar andere middelen, eerst via projectsubsidies jeugd en podiumkunsten en nu uiteindelijk via een structurele erkenning en subsidiëring als theatergezelschap. Vanaf 1 januari 2006 maakt het goedaardig gezwel dat fABULEUS ondertussen geworden was, zich los van Artforum. Vanzelfsprekend zullen beide organisaties voor een aantal projecten wel nog intensief blijven samenwerken.

Tegelijk komt zo ruimte en tijd vrij voor nieuwe jongerenprojecten zoals Filmproject, Prefab en Dans.art.
Vanaf 2007 kon Artforum opnieuw rekenen op een substantiële subsidieverhoging voor de periode 2007-2009. Samen met de stijgende eigen inkomsten zorgde dit ervoor dat de organisatie een aantal nieuwe, innovererende proefprojecten kon ontwikkelen om kinderen en jongeren met kunst en cultuur in contact te brengen. Inhoudelijk maakte de organisatie op basis van die projecten ook een aantal keuzes om Artforum in de toekomst nog beter te profileren in het landschap. Ondertussen kon het personeelsbestand ook uitbreiden naar 9 vaste medewerkers.

Met de aanwerving van een inclusiemedewerker in 2009 trok Artforum ook resoluut de kaart van het inclusiedenken. Bedoeling is om op termijn alle projecten van Artforum zo inclusief mogelijk te maken. We streven naar een divers publiek waarbij verschillende doelgroepen samen aan eenzelfde project deelnemen. We werken ook een diversiteitsplan uit om de gehele werking inclusief te maken.

In 2010 werd Artforum vijftien jaar en verhuisden we van de Molens van Orshoven naar het Openbaar Entrepot. We zullen deze ligging gebruiken om onze aanwezigheid kracht bij te zetten en onze werking verder uit te bouwen. Met de verenigde krachten van de organisaties van TPAKT (Artforum, Braakland/ZheBilding, fABULEUS, Mooss en Wisper) zal deze nieuwe locatie de culturele rijkdom in Vlaams Brabant uitstralen.

Al deze evoluties zijn bepaald door heel diverse factoren zoals het decreet op het landelijk jeugdwerk, het kunstendecreet, de wijzigende culturele realiteit, het succes en de groei van bepaalde onderdelen van de werking en een groot aantal bewuste inhoudelijke keuzes.