Missie en visie

WAAR GAAN WE VOOR?

Bij Artforum nemen kinderen en jongeren ruimte in om ongehoorde verhalen te creëren, om die verhalen zichtbaar te maken en om zich met die verhalen een plaats toe te eigenen.

We doen dat door een wisselwerking te organiseren tussen jonge mensen, kunstenaars en de samenleving. Op die manier stimuleren we een voortdurende zoektocht die verder gaat dan het meest voor de hand liggende, en waarbij expressie en verbeeldingskracht centraal staan.

ONZE AANPAK

Tijdens onze activiteiten gaan kinderen en jongeren aan de slag met de talen van kunst en cultuur. Onze begeleiders zijn kunstenaars die vanuit hun artistieke passie en ervaring werken. De nadruk ligt op het creatieve vermogen van de deelnemers en op de inhouden die zij zelf aanreiken.

Artforum kiest voor kunst voor en door jonge mensen en werkt middenin de samenleving van vandaag. We maken de verhalen van kinderen en jongeren zichtbaar, vooral verhalen die vandaag minder vaak aan bod komen. We werken voor alle kinderen en jongeren en kiezen maatschappelijke thema’s en tendensen als uitgangspunt.

URBAN WOORDEN

Sinds januari 2018 is Urban Woorden een zelfstandig project bij Artforum. Urban Woorden is een jongerencollectief dat zich specialiseert in nieuwe grootstedelijke kunsten zoals rap en slam. Urban Woorden verzorgt een aanbod van workshops en is betrokken bij de Leuvense urban hotspot BURn. Daarnaast verzorgt Urban Woorden projecten zoals TOP-theater, 3DO Radio en Read it Loud en maakt de werking ruimte voor jonge makers via creatietrajecten.

WAAR en WIE

Artforum en Urban Woorden werken over heel Vlaanderen en in Brussel en bereiken jaarlijks meer dan 20.000 kinderen en jongeren. We werken samen met meer dan 50 kunstenaars en hebben een team van 10 vaste medewerkers.

OPEK

Artforum en Urban Woorden wonen in OPEK aan de Leuvense Vaartkom en timmeren daar met de andere huisgenoten aan een uniek cultuurhuis.